• Swydd Wag

  Swydd Wag

  Swyddog teuluoedd a phobl ifanc Manylion y swydd: Dyddiad postio: 04 Ionawr 2020 Cyflog: £22,351 y flwyddyn Oriau: Llawn amser -35 Awr Dyddiad cau: Ionawr 17fed 2020 Lleoliad: Penallta, Hengoed Cwmni: SNAP Cymru Math […]

 • SNAP CYMRU YN ENNILL MARC ANSAWDD AM RAGORIAETH

  SNAP CYMRU YN ENNILL MARC ANSAWDD AM RAGORIAETH

  (Aelodau o staff o’r timau yng Nghaerdydd a Gwent Fwyaf gyda Caroline Rawson, y Cyfarwyddwr Cynorthwyol.) Mae wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus arall i SNAP Cymru, gan i’r sefydliad ennill Marc Ansawdd Arbenigol (SQM) […]

 • Digwyddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

  Digwyddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

  Digwyddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a drefnwyd ar yr 2ail o Fawrth 2018 yng Nghaerdydd Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cyhoeddi y bydd yn cynnal digwyddiad ar thema “Gwahaniaethu mewn […]

 • Diweddariad ADY – Tachwedd 2017

  Diweddariad ADY – Tachwedd 2017

  Mae’r amcan a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru i gael “system addysg gynhwysol ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol yn seiliedig ar system sy’n hyblyg ac yn ymateb i anghenion cyfnewidiol dysgwyr. Budd yn cael ei […]

 • Bill ADY diweddariad

  Bill ADY diweddariad

  Y stori hyd yn hyn … Cafodd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)1 (y Bil) ei gyfeirio’r at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (y Pwyllgor) i ystyried yr egwyddorion […]

 • Mae gofal a chymorth yng Nghymru yn newid

  Mae gofal a chymorth yng Nghymru yn newid

  O fis Ebrill, bydd gennych fwy o lais yn y ffordd y mae eich gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu rhedeg. Bydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn dod i rym ar 6 Ebrill. […]

Eich enw (hanfodol)

Eich ebost (hanfodol)

Eich stori

Teipiwch y côd
captcha