Archive for “Rhagfyr, 2012”

SNAP Cymru yn cael ei gydnabod gyda gwobr bwysig am wirfoddoli

Heddiw, mae SNAP Cymru yn dathlu ar ôl cyhoeddiad ei fod wedi ennill Gwobr Jiwbilî Diemwnt y Frenhines am Wirfoddoli 2012. Ni yw’r unig fudiad sy’n gweithio’n gyfan gwbl yng Nghymru i ennill y wobr am ein rôl unigryw, ar raddfa genedlaethol, i hyrwyddo addysg pobl yng Nghymru ac i hybu eu cynhwysiant. Mae’r wobr newydd hon yn rhan o firi blwyddyn y Jiwbilî Diemwnt sy’n cydnabod gwaith caled, ymroddiad a haelioni gwirfoddolwyr mewn mudiadau cenedlaethol i newid Prydain er gwell.

Meddai Nick Hurd, y Gweinidog dros Gymdeithas Sifil, “Mae rhestr y rhai sydd wedi derbyn Gwobr Jiwbilî Diemwnt y Frenhines am Wirfoddoli 2012 yn cynnwys ein holl elusennau a’n mudiadau gwirfoddol pwysicaf. Mae’n arwydd o gryfder a chyfraniad amhrisiadwy gwirfoddolwyr dros y trigain mlynedd diwethaf”

  • Mae llwyddiant y trigain mudiad sy’n cael eu hanrhydeddu yma heddiw â Gwobr Jiwbilî Diemwnt y Frenhines am Wirfoddoli 2012 yn seiliedig ar ymroddiad a haelioni miloedd o bobl eithriadol iawn, ac mae pob un ohonynt wedi rhoi o’u hamser a’u hymdrechion i gyflawni un nod, sef gwneud eu cymunedau – a’u gwlad – yn well lle. Dydd ar ôl dydd, mae gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad at bob agwedd ar ein cymdeithas – gweithio â’r henoed, cynorthwyo pobl ifanc ac estyn llaw at y rhai sydd mewn angen. Mae gwirfoddoli yn gymaint rhan o fywyd Prydain â glaw yn Wimbledon neu’r dafarn leol – a pha ffordd well o gydnabod hyn na Gwobr gan y Frenhines ym mlwyddyn ei Jiwbilî Diemwnt.

    Martyn Lewis CBE Cadeirydd Pwyllgor Gwobr Jiwbilî Diemwnt y Frenhines am Wirfoddoli 2012
I SNAP Cymru, mae’r wobr gwbl unigryw hon yn brawf o waith caled ein gwirfoddolwyr diflino, a hwy yw asgwrn cefn y mudiad ac sydd wedi ein gwneud yn elusen o bwys cenedlaethol. Meddai Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr SNAP Cymru Denise Inger “Mae SNAP Cymru yn cael ei arwain gan wirfoddolwyr sy’n rhoi o’u hamser, eu harbenigedd a’u sgiliau i hybu cynhwysiant a gwella addysg i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Bob blwyddyn mae tua 200 o bobl yn rhoi o’u hamser a’u harbenigedd. Gwirfoddolwyr yw asgwrn cefn y mudiad; maent yn gwneud cyfraniad anferthol at ein gwaith â phlant, pobl ifanc a theuluoedd.

Mae cael y wobr hon, yn ystod Jiwbilî’r Frenhines yn 2012, yn ei gwneud yn fwy arbennig fyth; bydd staff a gwirfoddolwyr SNAP Cymru ledled Cymru i gyd yn dathlu cydnabyddiaeth y Frenhines o’n gwaith â phlant a theuluoedd. Mae gwirfoddoli’n broses dwy ffordd; rydym yn gwerthfawrogi amser ac ymroddiad pobl. Rydym ninnau ar y llaw arall yn cynnig cyfleoedd i rannu a dysgu sgiliau, gwybodaeth ac arbenigedd drwy hyfforddiant achredig ymarferol a seiliedig ar waith; mae gwirfoddolwyr SNAP Cymru yn gwneud cyfraniad pwysig at ein gwaith mewn cymunedau”.

Lindsay Brewis, avid volunteer and SNAP Cymru’s volunteer Vice Chair said “Volunteering involves both giving and getting so it is the best of both possible worlds. While I freely give my time and expertise, I get the support and warmth that working with dedicated staff and other volunteers gives, as well as training and monitoring to keep my skills up to date.”

Sean Sullivan a volunteer from the South West and Mid Wales team said “I am so proud to be part of SNAP Cymru and to be with them to receive the Queens Award for Voluntary Services during 2012, the Queens’ Diamond Jubilee year. I have gained so much from volunteering; SNAP Cymru has provided me with a completely different outlook on life. From being a recluse at home – after being my father’s carer for several years, volunteering for SNAP Cymru has got me out of the house and helped me with my socialising skills; which were at a low ebb, due to bullying at school which caused me to leave school early and even whilst I received home-tuition the bullying still continued. These experiences left me with severe anxiety and depression and a serious lack of confidence in myself. I didn’t even have the confidence to socialise with the public, my own siblings and I remained isolated at home for several years.
On arrival at SNAP Cymru, I didn’t even have the confidence to answer the phone or even join the staff on their lunch-break. I have now been volunteering as a Project Support Volunteer carrying out administration work for SNAP for around 5 years and during this time I have gradually regained confidence and my self esteem has greatly improved.
Volunteering for SNAP Cymru is one of the best decisions I have made; through volunteering I have had many training opportunities, and have gained accreditation for my learning. I better understand myself and can empathise with other people after attending courses on SEN, Respect Diversity in the workplace and Partnership with Families.
With the support of the Regional Administrator, Mrs Pat Shinner, I now have skills in Administration and Finance; volunteering has boosted my confidence and enabled me to deal with the public, to be included”.

Buckingham Palace will be holding a reception next year for recipients of this Award which SNAP Cymru will be attending to celebrate the past ten years of The Queen’s Award for Voluntary Service. Past and present volunteers as well as staff are invited to join in with our celebrations of the announcement of The Queens Diamond Jubilee Award for Volunteering by posting on our social networking sites and joining in the celebrations throughout the coming year. If you, or someone you know is interested in volunteering with us click here to find out more.