Archive for “Chwefror, 2016”

Gary Gould cynorthwydd cymorth dysgu gwirfoddol yn rhedeg hanner Marathon Caerdydd ar gyfer SNAP Cymru

Mae Gary Gould Cynorthwyydd Cymorth Dysgu gwirfol o’r Barri a thad balch o 4 plant wedi cysylltu SNAP Cymru i wirfoddoli ei amser ac ymdrech i redeg yn y Bencampwriaeth Byd -Hanner Marathon Caerdydd  dros SNAP Cymru.  Byddem wrth ein bodd i weld ein teuluoedd, gweithwyr proffesiynol a chyllidwyr yn cefnogi Gary wrth iddo geisio codi o leiaf £ 500 i helpu i ddarparu cyngor a chymorth parhaus ar gyfer teuluoedd.

Felly pam cefnogi Gary?

Mae Gary yn dad balch o bedwar o blant ac yn syndod gan ei fod yn canfod amser i wirfoddoli fel Cynorthwydd cymorth dysgu yn Ysgol Gynradd Ynys y Barri.  Tra gall y syniad o ofalu am blant yn y cartref ac yn y gwaith yn heriol i unrhyw riant, mae Gary hefyd yn astudio ar-lein gyda’r Brifysgol Agored i ddod yn athro. Mae gwneud hyn i gyd yn anhygoel yn ei hun, ond yn awr mae Gary yn hyfforddi ar gyfer Hanner Marathon i godi arian i ni i gefnogi plant a theuluoedd ledled Cymru

Yr hyfforddiant

Gyda Cefnogaeth ei wraig Nicola a’u plant, a’i bartner rhedeg Ali, mae Gary yn rhedeg rhwng 5-12 milltir y dydd. Felly nawr ein bod wedi dysgu am Gary a’r chymeriad anhygoel y tu ôl i’r her,  hoffem ofyn i chi ein cefnogwyr i roi eich chefnogaeth i Gary a’i chefnogi ef mewn unrhyw ffordd y gallwch.

  • Pam na chefnogwch Gary yn ei ymdrech anhygoel
  • Dilynwch Gary ar ei dudalen Facebook
  • Cyfrannwch yn ddiogel ar ei dudalen JustGiving SNAP Cymru >
  • Neu trowch i fyny ar y diwrnod i ddangos eich cefnogaeth a godi ei galon wrth rhedeg.

Mae SNAP Cymru fel nifer o elusennau eraill yn cael trafferth i ymdopi â’r galw cynyddol am gefnogaeth gan deuluoedd ar adeg pan ydym yn wynebu brwydrau i gynnal ein cyllid.