Archive for “Chwefror, 2018”

Digwyddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Digwyddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a drefnwyd ar yr 2ail o Fawrth 2018 yng Nghaerdydd

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cyhoeddi y bydd yn cynnal digwyddiad ar thema “Gwahaniaethu mewn Addysg a gwneud gwahaniaeth”. Trefnwyd y seminar ar yr 2il o Fawrth 2018 yng Nghanol Caerdydd.

Mae pob corff cyhoeddus sy’n gweithio ym maes addysg yn dod dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, ond nid yw llawer ohonynt yn deall holl oblygiadau’r ddeddfwriaeth felly maen nhw’n agored i heriau cyfreithiol.  Mae’r digwyddiadau wedi’i anelu at Awdurdodau Lleol, Prifysgolion a cholegau Addysg Bellach. Bydd yn rhoi cipolwg gwerthfawr ar waith y Comisiwn, a bydd hefyd yn rhoi cyfle i ddeall sut gall cyrff eu diogelu eu hunain rhag torri darpariaethau’r Ddeddf.

Bydd y digwyddiad yn werthfawr iawn i bawb sy’n cynghori’r cyhoedd am gyfraith Cydraddoldeb, gan gynnwys cynghorwyr undebau myfyrwyr.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys:

  • Michael Clarke – Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
  • Mike Charles – Uwch Gyfarwyddwr a Phrif Weithredwr, Sinclairs Law
  • David Lawson – Cyfreithiwr Cyfraith Gyhoeddus, Siambrau Serjeants’ Inn
  • Amanda Daniels/Caroline Rawson – Cyfarwyddwyr Cynorthwyol, SNAP Cymru

Dydd Llun Mawrth  19fed 2018

13:30 – 16:30

Sinclairs Law, Charles House, Ffordd Churchill, Caerdydd  CF10 2HE

Eventbrite 

I gael rhagor o wybodaeth  amanda.daniels@snapcymru.org

Michael Clarke Pennaeth – Cyfraith Cymru yn Michael.Clarke@equalityhumanrights.com