Archive for “Mehefin, 2021”

Huw Stephens yn lansio gŵyl rydd i bobl ifanc yng Nghymru

Gyda chymaint o ansicrwydd oherwydd y pandemig, mae angen i fyfyrwyr Cymru, nawr yn fwy nag erioed, deimlo gobaith ar gyfer y dyfodol.

Er mwyn sicrhau nad yw pobl ifanc yn colli allan ar y cyfle i ddysgu rhagor am eu dewisiadau mewn addysg ac ar ôl hynny, mae’r cyflwynydd radio Huw Stephens wedi ymuno â Llywodraeth Cymru i lansio Gŵyl Dy Ddyfodol.

Bydd Gŵyl Dy Ddyfodol yn cael ei chynnal rhwng 21 a 25 Mehefin 2021 fel digwyddiad rhithwir – peidiwch â’i fethu! Bydd yn helpu pobl ifanc i ddeall a gwneud penderfyniadau am eu camau nesaf.

Os ydych chi’n rhiant ac eisiau gwybod sut gall eich plentyn gymryd rhan, dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod.

Beth yw Gŵyl Dy Ddyfodol?

Llwyfan ar-lein yw Gŵyl Dy Ddyfodol sy’n llawn adnoddau i helpu’ch plentyn i ddeall a dysgu rhagor am y gwahanol ddewisiadau sydd ar gael iddynt. Gyda gwybodaeth am bopeth o ddewis TGAU i gychwyn busnes, o wneud cais i’r brifysgol i fagu hyder, mae rhywbeth i bawb sydd ym Mlwyddyn 9 neu’n hŷn. Er ein bod ni’n byw ac yn dysgu mewn cyfnod anodd iawn, mae digon o gyfleoedd ar gael o hyd, yn ogystal â chefnogaeth ychwanegol wrth drosglwyddo o un flwyddyn i’r nesaf.

Felly, p’un a yw’ch plentyn yn gwybod beth maen nhw am ei wneud, yn ansicr, neu angen cefnogaeth ychwanegol a chymorth i benderfynu, bydd cyngor a chefnogaeth gan ysgolion, colegau, a darparwyr dysgu yn y gwaith ar gael fel y gallan nhw benderfynu ar y llwybr cywir iddyn nhw.

https://cymrungweithio.llyw.cymru/dechrau-dy-stori/gwyl-dy-ddyfodol

Pryd mae’r ŵyl yn cael ei chynnal?

Bydd yn dechrau ar 21 Mehefin fel gŵyl rithwir – peidiwch â’i methu! Gallwch ymuno ar-lein, lle bynnag ydych chi, unrhyw bryd. A bydd yr holl gynnwys ar gael i’w wylio ar dudalen y digwyddiad ar ôl yr ŵyl, felly does dim angen i chi boeni am golli allan.

https://www.walesonline.co.uk/special-features/huw-stephens-yn-lansio-gyl-20768038