Archive for “Medi, 2021”

Swydd wag: Cefnogwr Cymraeg Rheng Flaen y Llinell Gymorth

Mae modd gweithio yn ein swyddfa yng Nghaernarfon, Abertawe, Hengoed neu Gaerdydd

 

Oriau   20

14.00-18.00 dydd Llun i ddydd Gwener:

 

£17,835.26 pro rata yn seiliedig ar wythnos 35 awr

 

Prif bwrpas:    Grymuso teuluoedd a phobl ifanc drwy:

 

  • Ateb galwadau gan deuluoedd a phobl ifanc
  • Cofnodi gwybodaeth yn gywir
  • Archwilio pryderon y rheini sy’n ffonio
  • Cyfeirio neu atgyfeirio at y cam priodol nesaf
  • Ffonio rhieni i drefnu apwyntiadau
  • Gweinyddu cyffredinol