Mae SNAP Cymru unwaith eto wedi cyflawni safon ansawdd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, i gydnabod ei arfer da wrth weithio gyda gwirfoddolwyr.

“Rydym yn falch iawn o dderbyn y wobr IVV a mor falch o deulu SNAP Cymru a’n gwirfoddolwyr eithriadol.  Rydym yn dîm gwych ac yn credu’n gryf bod pawb, gyda’i gilydd, yn cyflawni mwy”

Donna Morgan a Teresa Bradley Cydlynydd Gwirfoddoli a Rheolwyr Gwasanaethau

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yw safon ansawdd y Deyrnas Unedig gyfan ar gyfer mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yn eu gwaith.   Mae’n anelu at wella ansawdd profiad gwirfoddoli i wirfoddolwyr ac annog mudiadau i gydnabod yn well y cyfraniad enfawr a wneir gan wirfoddolwyr.  Rheolir Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yng Nghymru gan  Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).

Mae tua 70 o fudiadau yng Nghymru wedi cyflawni Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr hyd yma, ac mae SNAP Cymru wedi adnewyddu’r dyfarniad (sy’n ddilys am 3 blynedd) sawl tro .   Aseswyd SNAP Cymru yn erbyn ystod o safonau ymarfer da a phrofwyd ei allu ym mhob agwedd ar weithio gyda’i wirfoddolwyr.

“Mae cyflawni’r achrediad Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr unwaith eto yn wych. Mae’r broses achredu yn ein cadw ar flaenau ein bysedd traed a’n diweddaru. Mae’n helpu i nodi sut y gallwn barhau i wella a datblygu’r ffordd rydym yn cefnogi ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr mewn amrywiaeth o rolau a gweithgareddau.

Mae Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn dangos ymroddiad ac ymrwymiad SNAP Cymru i arfer gorau’r sector ac yn helpu i gydnabod y gwaith anhygoel y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud ym mhob rhan o’n sefydliad ac yn y gymuned leol. Rwy’n falch iawn o’n staff a’r holl wirfoddolwyr, dyma eu llwyddiant”

Caroline Rawson CEO & Volunteer Lead