Alison Weare

Stori Gwirfoddolwraig

Ymunais â SNAP Cymru dair blynedd yn ôl,  flwyddyn ar ôl ymddeol fel athrawes. Roeddwn yn gwybod am waith SNAP ers yr adeg yr oeddwn yn Gydgysylltydd Anghenion Addysgol Arbennig yn yr ysgol. Roeddwn wedi cwrdd ag un o’r Swyddogion Teuluoedd a Phobl Ifanc ac wedi edmygu’r ffordd yr oedd yn cyflawni ei dyletswyddau. Gofynnodd i mi a fyddwn yn hoffi ymuno wedi i mi ymddeol.

Rwyf yn Gynorthwyydd Rhieni Annibynnol, mewn ysgolion cynradd yn bennaf, gan i mi fod yn Gydgysylltydd Anghenion Addysgol Arbennig mewn ysgol gynradd. Rwyf yn gweithio yn y swyddfa yn Abertawe.

Nid oeddwn wedi bod ar y Panel Anghenion Addysgol Arbennig, na’r Panel Addysg Heblaw yn yr Ysgol o’r blaen, felly rwyf yn mwynhau’r gwaith hwn. Cefais fy enwebu ar gyfer gwobr yng nghategori Gwirfoddolwr Oedolion y Flwyddyn Bae Abertawe, ac roeddwn yn ddigon ffodus i gyrraedd y rownd derfynol. Er nad oeddwn wedi ennill, roedd yn golygu mwy i mi fy mod wedi cael fy nghydnabod a’m hystyried ar gyfer gwobr yn y lle cyntaf.

Rwyf wedi datblygu fy sgiliau cyfrifiadurol yn rhyfeddol ers ymuno â SNAP. Mae tîm cefnogol iawn yn SNAP sy’n gweithio’n dda gyda’i gilydd, fel bod pawb yn gallu rhannu ei wybodaeth. Mae’r holl wirfoddolwyr yn teimlo eu bod yn cael eu croesawu a’u gwerthfawrogi – eu bod yn rhan o’r teulu bach ac yn rhan o’r teulu mwy yn SNAP.

Rwyf yn gobeithio gwneud defnydd da o’m gwybodaeth flaenorol am AAA a’m rhestr o gysylltiadau mewn addysg yn ystod fy ngwaith gwirfoddol, sydd wedi rhoi pleser mawr i mi.

Rolau Gwirfoddoli
Ffurflen Gais Gwirfoddoli
Alison-Weare-2