David Pratt

Stori Gwirfoddolwr

Rwyf wedi bod yn gwirfoddoli gyda SNAP Cymru am saith mlynedd. Dechreuais wirfoddoli am fod gen i anabledd dysgu, ac rwyf yn teimlo’n frwd iawn am waith o’r math yma.

Rwyf yn gweithio yn y swyddfa yng Nghaerdydd yn gwneud gwaith gweinyddol, ateb y ffôn, paratoi pecynnau, gwaith ar y cyfrifiadur, gwaith ymchwil, ffeilio, a llawer o bethau eraill.
Rwyf wedi bod mewn llawer o ddigwyddiadau SNAP, fel y digwyddiad i wirfoddolwyr ym mhlas yr Arglwydd Faer, a lansio’r app clyfar Wmff! yn yr Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd.

Drwy weithio gyda SNAP Cymru rwyf wedi dysgu mwy am y broses Anghenion Dysgu Ychwanegol. Rwyf wedi dysgu llawer drwy wirfoddoli, a gallaf roi gwybod i eraill am y gwersi yr wyf wedi’u dysgu, a bydd hynny o gymorth i SNAP. Mae fy mhrofiad o weithio gyda SNAP Cymru wedi bod yn dda iawn.

Rolau Gwirfoddoli
Ffurflen Gais Gwirfoddoli
David-Pratt