GwirVol_400px

Mae GwirVol yn bartneriaeth amrywiol unigryw yng Nghymru, ar gyfer hyrwyddo, cefnogi a hybu gwaith gwirfoddol ieuenctid, dan arweiniad safbwyntiau pobl ifanc drwy gyfrwng ein partner GwirForce sydd hefyd dan arweiniad pobl ifanc.

Mae GwirVol, a lansiwyd ym mis Ebrill 2009, yn bartneriaeth rhwng y trydydd sector, y sector cyhoeddus a’r sector preifat ac fe’i llywir gan farn pobl ifanc.

Nodau craidd GwirVol yw:

  • Cynyddu nifer ac amrywiaeth y bobl ifanc sy’n gwirfoddoli yng Nghymru.
  • Cynyddu nifer a chyfleustra cyfleoedd gwirfoddoli o safon ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru i wneud yn siŵr eu bod yn cael cymaint o fudd â phosib o’u profiadau’n gwirfoddoli.

Nod GwirVol yw bod y grwp arweiniol ar faterion sy’n effeithio ar wirfoddoli ymhlith pobl ifanc, a bod yn “bwynt cyswllt” ar gyfer materion, ymgyrchoedd ac ymchwil o’r fath.

www.gwirvol.org