Yn yr adran hon ceir disgrifiadau o 10 sefyllfa lle byddai angen i chi ysgrifennu at eich Awdurdod Lleol neu ysgol ynghyd â llythyrau enghreifftiol.

Lawrlwythwch y llythyr sy’n fwyaf priodol i’ch sefyllfa. Os nad ydych yn siŵr pa lythyr i’w ddefnyddio cysylltwch â’r Llinell Gymorth ar 0808 801 0608  neu helpline@snapcymru.org  a gallwn eich cynghori ynglŷn â pha lythyr y dylech ystyried ei ddefnyddio a sut i’w addasu ar gyfer eich amgylchiadau.