Ymunwch â Bwrdd Ymddiriedolwyr SNAP Cymru (Hysbyseb Penodi Ymddiriedolwyr 2020)
 
Mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn darparu arweiniad a llywodraethu i SNAP Cymru, ac mae’n cyflawni’r ddyletswydd bwysig o graffu ar ei holl gweithgareddau.
Fel aelod o’r Bwrdd byddwch yn mynd ati’n egnïol a brwdfrydig i roi arweiniad strategol i’r elusen, ei helpu i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf a wynebu ei heriau’n greadigol.
Byddai’n dda medru penodi unigolion sydd â phrofiad o weithio ym meysydd addysg, cynllunio strategol, iechyd neu ddarpariaeth gwasanaethau cymdeithasol a chynaliadwyedd.
Rydym hefyd yn awyddus i manteisio ar y cyfle hwn i benodi unigolion sydd â phlant, (o unrhyw oedran), sydd ag anableddau neu anghenion ychwanegol.
Gwybodaeth Bellach
 
Mae croeso i chi gysylltu â Lindsay Brewis (Is-gadeirydd) am sgwrs anffurfiol am y swydd a’r elusen cyn gwneud cais gyda’ch CV a’ch llythyr eglurhaol.
 
Lindsay.brewis@snapcymru.org.
 
ffôn:07803018064
Rôl Ymddiriedolwyr
Fel ymddiriedolwr byddwch yn:
• Gweithio gyda chyd-ymddiriedolwyr i lunio a ddarparu arweiniad a cyflawni’r ddyletswydd bwysig o graffu ar ein holl gwaithgareddau.
• Cymryd rhan mewn 4/5 o gyfarfodydd ymddiriedolwyr bob blwyddyn. (Mae’r rhain bellach yn cael eu dal o bell)
 
Y gwahaniaeth y byddwch yn ei wneud:
Cewch y pleser a’r boddhad o gefnogi’r elusen i gefnogi miloedd o blant a phobl ifanc bob blwyddyn i ryngweithio’n fwy effeithiol â’r system addysg ac i weithio mewn partneriaeth â darparwyr i wneud y gorau o’u doniau a’u galluoedd.
Gwybodaeth Bellach