• Mae’r system anghenion addysgol arbennig yn newid!

  Mae’r system anghenion addysgol arbennig yn newid!

  Mae’r system ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc gydag anghenion addysgol arbennig neu anableddau yng Nghymru yn newid. Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno system newydd, symlach a mwy ymatebol o ddiwallu anghenion plant […]

 • Swydd wag – Teuluoedd a Phobl Ifanc – Caerdydd

  Swydd wag – Teuluoedd a Phobl Ifanc – Caerdydd

  Swyddog Teuluoedd a Phobl Ifanc – Caerdydd  35  awr yr wythnos – Parhaol Cyflog cychwyn:  £23,026.75   Dyddiad cau: Medi 10 fed Cyfweliadau: Medi 21fed (Caerdydd) Mae’r rôl ar hyn o bryd yn gymysgedd o […]

 • Arwydd o gydnabyddiaeth i wirfoddolwyr

  Arwydd o gydnabyddiaeth i wirfoddolwyr

  Mae SNAP Cymru unwaith eto wedi cyflawni safon ansawdd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, i gydnabod ei arfer da wrth weithio gyda gwirfoddolwyr. “Rydym yn falch iawn o dderbyn y wobr IVV a mor falch o […]

 • Canllaw i Rieni/Gofalwyr

  Canllaw i Rieni/Gofalwyr

  Adolygiad Cynllunio sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn Beth ydy Adolygiadau sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn? Sut maent yn gweithio a beth ydy’r manteision? Final Welsh PCP parental leaflet March 2021

 • Siopa Ar-lein a chefnogi SNAP Cymru AM DDIM!

  Siopa Ar-lein a chefnogi SNAP Cymru AM DDIM!

  Ydych chi’n siopa ar-lein? Beth am gefnogi SNAP heb gostio ceiniog i chi? Rydyn ni wedi cofrestru ar gyfer Amazon Smile ac Easyfundraising. AmazonSmile Beth yw e? Gwefan siopa sy’n cael ei rhedeg gan […]

 • Cyfarchion yr Ŵyl gan SNAP Cymru!

  Cyfarchion yr Ŵyl gan SNAP Cymru!

  Hoffem ddiolch yn fawr i’n holl deuluoedd, partneriaid a gwirfoddolwyr y Nadolig hwn! Er gwaethaf anawsterau 2020, rydym yn falch o fod wedi parhau â’n gwasanaethau i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd drwy gydol […]

 • Apêl Mr X 2020

  Apêl Mr X 2020

  Apêl Mr X 2020 Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth Apêl Mr X – prosiect sy’n darparu anrhegion i blant a phobl ifanc mewn angen ar draws Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd/Port Talbot, Rhondda Cynon […]

 • Rhodd Briodas i SNAP

  Rhodd Briodas i SNAP

  Ym mis Ionawr eleni, roeddem wrth ein bodd pan gawsom e-bost gan Richard ac Athina, pâr ar fin priodi a oedd wedi ein dewis fel un o ddwy elusen yr oeddent am godi arian […]

Eich enw (hanfodol)

Eich ebost (hanfodol)

Eich stori

Teipiwch y côd
captcha