Ym mis Ionawr eleni, roeddem wrth ein bodd pan gawsom e-bost gan Richard ac Athina, pâr ar fin priodi a oedd wedi ein dewis fel un o ddwy elusen yr oeddent am godi arian iddynt yn eu priodas.

Gofynnodd Richard ac Athina yn garedig i ffrindiau a theulu beidio ag anfon anrhegion priodas traddodiadol, ac yn lle hynny, gofynnwyd am roddion ar gyfer SNAP a’r elusen cymorth i’r digartref, CHESS.

Er gwaethaf anawsterau eleni, clymodd Richard ac Athina y cwlwm yr hydref hwn, yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd. A gyda chefnogaeth eu ffrindiau a’u teulu, mae’r pâr wedi rhoi cannoedd o bunnoedd i ni yn SNAP. Hefyd anfonodd Richard ac Athina y llun hardd hwn atom o’u diwrnod mawr!

 

Diolch i Richard, Athina a phawb a gyfrannodd at y rhodd wych hon, rydym yn anfon ein dymuniadau gorau ar gyfer eich dyfodol!

Os hoffech gyfrannu at SNAP, cliciwch y botwm isod.