Gan adeiladu ar lwyddiant diweddar ein siop SNAP Cymru yn Llandrindod, rydym yn bwriadu agor tair siop arall yng Nghastell-nedd, Doc Penfro a Llanelli. Bydd ein strategaeth siopau yn cefnogi SNAP Cymru i ddod yn fwy annibynnol a chynaliadwy yn y dyfodol, ac yn sicrhau bod ein gwasanaethau yn hygyrch ac yn weladwy yn y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Bydd ein siop yng Nghastell-nedd, yn Stryd Alfred, yn agor cyn y Nadolig, ac yr ydym yn bwriadu agor siop Doc Penfro, yn Lower Meyrick Street, a siop Llanelli, yn Stryd Cowell, yn y Flwyddyn Newydd.

Rydym yn chwilio am eitemau o ansawdd da i’w gwerthu yn ein siopau newydd cyffrous. Gall yr eitemau gynnwys:

  • Dillad ail-law o ansawdd da, yn enwedig ffasiwn vintage neu antique i fenywod
  • Ategolion ffasiwn megis tlysau, ffwr, hetiau, esgidiau a bagiau llaw
  • Bric-a-brac gan gynnwys ornaments, lluniau, fasys, llestri, a chyllyll a ffyrc
  • Llyfrau, recordiau, cryno-ddisgiau a DVDs newydd neu ail-law
  • Dodrefn o ansawdd da

Cofiwch – os na fyddai arnoch eisiau ei brynu, mae’n debyg iawn na fyddwn yn gallu ei werthu. Bydd ein cwsmeriaid yn chwilio am eitemau o ansawdd uchel.

Mae cymryd rhan drwy gyfrannu eitemau i’n siop yn ffordd llawn hwyl o gefnogi SNAP Cymru! Gofynnwch i deulu a ffrindiau gyfrannu’n hael.

Rydym hefyd yn croesawu arbenigedd a chyfraniadau unrhyw wirfoddolwyr parod. Mae hwn yn gyfle nid yn unig i chwarae rhan gadarnhaol yn y datblygiad cyffrous hwn i’r mudiad, ond hefyd i ddysgu sgiliau newydd wrth ymwneud yn uniongyrchol â’r cyhoedd. Mae gwirfoddolwr a rhoddion yn rhan hanfodol o ymdrechion cynaliadwyedd SNAP Cymru i’r dyfodol a hoffem ddiolch ymlaen llaw i bawb sy’n ein helpu.

Gallwch ddod ag eitemau i’n swyddfa gasglu yn South Road, Penallta, CF82 7ST, neu i unrhyw un o’n swyddfeydd ledled Cymru, neu fel arall ffoniwch ni ar 01554 778288 ac fe gasglwn eich bagiau.