helpline_double_new

Cysylltwch â ni/ Ffurflen Atgyfeiriad

Os ydych am gysylltu â ni ynghylch rhyw bryder penodol sydd gennych am eich plentyn,  neu os ydych yn Proffesiynol a hoffech chi gefnogi teulu i wneud atgyfeiriad, llenwch y ffurflen gyfeirio ar-lein diogel yma.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn ei gwblhau.

Bydd un o’n cynghorwyr hyfforddedig yn anfon ateb drwy e-bost i chi o fewn pum diwrnod gwaith.

Os hoffech derbyn ein cylchlythyr sy’n llawn gwybodaeth a newyddion am ddigwyddiadau ddiweddaraf, cofrestrwch yma

Eich Enw (hanfodol)

Eich Ebost (hanfodol)

Os ydych chi am gysylltu â SNAP Cymru – er enghraifft ynglŷn â gwirfoddoli, profiad gwaith, codi arian, partneriaethau, cwynion ayyb – defnyddiwch y ffurflen ymholiadau cyffredinol hon.

Eich enw (hanfodol)

Eich e-bost (hanfodol)

Pwnc

Eich neges

Teipiwch y côd
captcha

Ein Swyddfa

SNAP Cymru
Prif Swyddfa
10 Coopers Yard, Ffordd Curran, Caerdydd, CF10 5NB

Llinell gymorth 0808 801 0608
Swyddfa 02920 348 990
ymholiadau@snapcymru.org

Os ydych yn anhapus erioed gyda rhywbeth rydym wedi ei wneud rydym am wrando. I wneud yn siŵr ein bod yn gweithio fel tîm a, rydym am wrando yn ofalus ar unrhyw ganmoliaeth neu cwynion sydd gennych am ein gwaith.  Byddwn yn delio â’ch cwyn mewn modd agored ac onest.

Ffurflen Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion yma
Mae yna ganllaw bras i’n Polisi Cwynion yma
Polisi Preifatrwydd