Chwilio am Gyngor?

Os ydych chi’n chwilio am gyngor ar rywbeth penodol edrychwech drwy’r dudalen. Rhydm wedi cynnwys gwybodaeth a chyngor ar lawer o beathau y gall eich plentyn neu berson ifanc eu profi yn ystod eu haddysg:

Mae AAA yn newid

Beth yw ADY?

Symud i'r system newydd

Gennych ddatganiad o hyd?

CDUau

Cymorth gan yr Ysgol

Cymorth gan yr Awdurdod Lleol

Cael cefnogaeth gan y Coleg

Cael cymorth yn y Blynyddoed Cynnar

Cymorth gan Iechyd

Paratoi am cyfarfodydd

Beth os na allwn ni gytuno?

Gwaharddiadau

Lleoliadau

Gwahaniaethu

Templedi Llythryau

Ein Taflenni

Gofyn am help mewn arholiadau

Gwirfoddoli

Codi Arian

Cyfranwch