Chwilio am Gyngor?

Mae’r adran hon yn cynnwys llawer o wybodaeth am amrywiaeth o faterion y gallai plentyn neu berson ifanc ddod ar eu traws yn ystod eu haddysg. Fodd bynnag, os ydych eisiau mwy o gyngor a chymorth, gallwch chi gysylltu â’n Llinell Gymorth. Mae ein tîm ar gael i siarad o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9.30am-4:30pm. Gallwch chi eu ffonio ar 0808 801 0608, neu archebu apwyntiad drwy’r botwm isod:

Mae AAA yn newid

Beth yw ADY?

Symud i'r system newydd

Gennych ddatganiad o hyd?

CDUau

Cymorth gan yr Ysgol

Cymorth gan yr Awdurdod Lleol

Cael cefnogaeth gan y Coleg

Cael cymorth yn y Blynyddoedd Cynnar

Cymorth gan Iechyd

Paratoi ar gyfer cyfarfodydd

Beth os na allwn ni gytuno?

Gwaharddiadau

Lleoliadau

Gwahaniaethu

Templedi Llythryau

Ein Taflenni

Gofyn am help mewn arholiadau

Gwirfoddoli

Codi Arian

Cyfrannwch