Beth yw SNAP Cymru?

Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i rieni plant a phobl, sydd wedi neu a allai fod ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau.

Darparwn y gwasanaethau diduedd a chyfrinachol canlynol yn rhad ac am ddim:

Llinell Gymorth

Gwaith Achos Arbenigol

Eiriolaeth Annibynnol Arbenigol

Osgoi a Datrys Anghydfod

 • Cynorthwy-ydd Cymorth Cyllid a Busnes yng

  Cynorthwy-ydd Cymorth Cyllid a Busnes yng

  Yn atebol i: Rheolwr Cyllid ar gyfer tasgau cyllid a’r Uwch Arweinwyr ar gyfer tasgau busnes Yn gyfrifol am: Gwirfoddolwyr Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Byddant yn […]

 • Swydd wag – Teuluoedd a Phobl Ifanc – Caerdydd

  Swydd wag – Teuluoedd a Phobl Ifanc – Caerdydd

  Swyddog Teuluoedd a Phobl Ifanc – Caerdydd  35  awr yr wythnos – Parhaol Cyflog cychwyn:  £23,026.75   Dyddiad cau: Medi 10 fed Cyfweliadau: Medi 21fed (Caerdydd) Mae’r rôl ar hyn o bryd yn gymysgedd o […]

 • Arwydd o gydnabyddiaeth i wirfoddolwyr

  Arwydd o gydnabyddiaeth i wirfoddolwyr

  Mae SNAP Cymru unwaith eto wedi cyflawni safon ansawdd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, i gydnabod ei arfer da wrth weithio gyda gwirfoddolwyr. “Rydym yn falch iawn o dderbyn y wobr IVV a mor falch o […]

helpline_double_new

Os ydych am gysylltu â ni ynghylch rhyw bryder penodol sydd gennych am eich plentyn, neu os ydych yn Proffesiynol a hoffech wneud atgyfeiriad, llenwch y ffurflen gyfeirio ar-lein diogel yma. Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn ei gwblhau. Bydd un o’n cynghorwyr hyfforddedig yn anfon ateb drwy e-bost i chi o fewn pum diwrnod gwaith. Os hoffech siarad yn uniongyrchol ag ymgynghorydd, ffoniwch ein llinell gymorth ar 0808 801 0608.

Ein Swyddfa

Snap Cymru
Prif Swyddfa
10 Coopers Yard, Ffordd Curran, Caerdydd, CF10 5NB

Sut i Gysylltu â ni

Llinell gymorth 0808 801 0608
Swyddfa 02920 348 990
enquiries@snapcymru.org