System ADY Newydd

Canllaw i ddeall sut y bydd y system Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd yn gweithio yng Nghymru

Sut gallwn ni eich eich helpu?

Mae gennym lawer o wasanaethau gwahanol i’ch helpu i gefnogi eich plenty neu person ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gwirfoddolwch hefo ni!

Mae gennym amrywiaeth o rolau gwirfoddol i gyd-fynd â’ch sgiliau a’ch nodau

System ADY Newydd

Symud i’r System Newydd

Gwirfoddoli

Codi Arian

Cyfrannwch

Angen cyngor?

Beth mae SNAP Cymru yn ei wneud?

neu

Darllenwch ein newyddion diweddaraf o’n blog

Siopa ar-lein a chefnogi SNAP Cymru AM DDIM!

Siopa ar-lein a chefnogi SNAP Cymru AM DDIM!

Ydych chi’n siopa ar-lein? Beth am gefnogi SNAP heb gostio ceiniog i chi? Rydyn ni wedi cofrestru ar gyfer Amazon Smile ac Easyfundraising. AmazonSmile Beth yw e?...

Hyd yn hyn yn 2021 – 2022:

o deuluoedd wedi'u cefnogi

o alwadau Llinell Gymorth wedi'u cymryd

o wirfoddolwyr ar hyn o bryd

o Faterion

Cwestiynau Cyffredin

Sut ydw i'n cysylltu?

Weithiau gall cael siarad â llinell gyngor fod yn anodd. Gall y galw am ein llinell gymorth fod hunod o uchel ac yn brysur iawn ac efallai y bydd gennych amserlen brysur. Er mwyn ceisio goresgyn hyn rydym wedi cyflwyno system archebu ar gyfer ein llinell gymorth.

Archebu Apwyntiad

Sut mae'r broses ymgeisio i wirfoddolwyr yn gweithio?

Os hoffech wirfoddoli, mae sawl ffordd o gysylltu â ni. Byddem yn argymell llenwi ffurflen gais yma, a bydd un o aelodau ein tîm o’ch ardal yn cysylltu â chi am y mathau o rolau sydd ar gael gennym, a’r ffordd orau o annog eich uchelgeisiau a defnyddio’ch sgiliau We would recommend filling in an application form here, and one of our team members from your area will be in touch about the types of roles we have available, and how we can best encourage your ambitions and utilise your skillset

Ydych chi'n cefnogi ym mhob ardal yng Nghymru?

Mae ein tîm wedi’i leoli mewn amrywiaeth o wahanol swyddfeydd ledled Cymru, ac rydym yn cael ein hariannu i ddarparu cyngor ar draws 22 o awdurdodau lleol. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau nad oes unrhyw blentyn a theulu yng Nghymru yn cael eu gadael heb gymorth. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am hyn, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ein Llinell Gymorth 0808 801 0608, bydd rhywun yn gallu eich cynghori ymhellach. We will make every effort to ensure that no child and family in Wales is left without support, if you’d like more information on this, feel free to contact us via our Helpline 0808 801 0608, someone will be able to advise you further.