helpline_double_new

Cysylltwch â ni/ Ffurflen Atgyfeiriad ADY

Os ydych am gysylltu â ni ynghylch rhyw bryder penodol sydd gennych am eich plentyn,  neu os ydych yn Proffesiynol a hoffech chi gefnogi teulu i wneud atgyfeiriad, llenwch y ffurflen gyfeirio ar-lein diogel yma.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn ei gwblhau.

Bydd un o’n cynghorwyr hyfforddedig yn anfon ateb drwy e-bost i chi o fewn pum diwrnod gwaith.

Atgyfeiriad gwasanaeth cymorth cynnar (Abertawe yn unig)

I wneud atgyfeiriad ‘ cymorth cynnar ‘, cliciwch y ddolen isod i lawrlwytho’r ffurflen, yna ei llenwi a’i dychwelyd i’r cyfeiriad e-bost canlynol: Cymorth.cynnar@snapcymru.org

Ffurflen Atgyfeiriad Cymorth Cynnar

Cyngor ar Wahaniaethu a Chydraddoldeb

Os yw rhywun yn cael ei drin yn annheg oherwydd ei anabledd, neu oherwydd rhywbeth sy’n deillio o’i anabledd, gall hyn fod yn wahaniaethu ar sail anabledd.
Os ydych angen Cymorth cysylltwch â’n llinell gymorth gwahaniaethu. (gadewch neges a’ch manylion cyswllt os gofynnir i chi wneud hynny, a bydd cynghorydd yn dychwelyd eich galwad)

llinell gymorth gwahaniaethu:  0300 222 5711
neu ebostiwch: gwahaniaethu@snapcymru.org

Ymholiadau Cyffredinol

Os ydych chi am gysylltu â SNAP Cymru – er enghraifft ynglŷn â gwirfoddoli, profiad gwaith, codi arian, partneriaethau, cwynion ayyb – defnyddiwch y ffurflen ymholiadau cyffredinol hon.

Ein Swyddfa

SNAP Cymru
Prif Swyddfa
10 Coopers Yard, Ffordd Curran, Caerdydd, CF10 5NB

Llinell gymorth 0808 801 0608
Swyddfa 02920 348 990

Sylwadau a Chanmoliaeth

Os ydych yn arbennig o hapus gyda rhywbeth rydym wedi’i wneud neu os hoffech adael sylw i ni, defnyddiwch y ffurflen isod.

Sylwadau a Chanmoliaeth

Cwynion

Os ydych yn anhapus gyda rhywbeth rydyn ni wedi’i wneud, rydyn ni am wrando.  Er mwyn sicrhau ein bod yn gweithio’n dda fel tîm, rydym yn gwrando’n ofalus ar unrhyw sylwadau, canmoliaeth neu gwynion sydd gennych am ein gwaith.  Byddwn yn ymdrin ag unrhyw gŵyn mewn modd agored a gonest.

Ffurflen Cwynion
Mae yna ganllaw bras i’n Polisi Cwynion yma
Polisi Preifatrwydd