Llinell Gymorth : 0808 801 0608

Rydym bellach yn gweithredu system archebu ar-lein i sicrhau apwyntiad ar gyfer galwad ffôn gan un o’n cynghorwyr.

Gallwch archebu ymlaen llaw yma:

Amseroedd Agor

Dydd Llun – Dydd Gwener | 9yb – 5yp

Dydd Sadwrn – Dydd Sul | Ar gau

Mae ein swyddfeydd ar gau yn ystod gwyliau cyhoeddus.

Cyfeiriad

Prif Swyddfa, SNAP Cymru

10 Coopers Yard

Curran Road

Caerdydd

CF10 5NB

Gwnewch Atgyfeiriad

Rhiant – Ffurflen Ymholiad Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) (Cymru gyfan)

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn pryderu am y ffordd mae eich plentyn yn dysgu ac yn datblygu.

Bydd un o’n hymgynghorwyr hyfforddedig yn anfon ateb atoch ar e-bost cyn pen pum diwrnod gwaith.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn ei gwblhau.

Gweithiwr Proffesiynol – Ffurflen Ymholiad Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) (Cymru gyfan)

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn weithiwr proffesiynol ac eisiau cefnogi teulu i wneud atgyfeiriad.

Bydd un o’n hymgynghorwyr hyfforddedig yn anfon ateb atoch ar e-bost cyn pen pum diwrnod gwaith.

 

 

Cwynion

Os ydych yn anhapus gyda rhywbeth rydyn ni wedi’i wneud, rydym am wrando.  Er mwyn sicrhau ein bod yn gweithio’n dda fel tîm, rydym yn gwrando’n ofalus ar unrhyw sylwadau, canmoliaeth neu gwynion sydd gennych am ein gwaith.  Byddwn yn ymdrin ag unrhyw gŵyn mewn modd agored a gonest.

Sylwadau a Chanmoliaeth

Os ydych yn arbennig o hapus gyda rhywbeth rydym wedi’i wneud neu os hoffech adael sylw i ni, defnyddiwch y ffurflen isod.

Ymholiadau Cyffredinol 

Os ydych chi am gysylltu â SNAP Cymru – er enghraifft ynglŷn â gwirfoddoli, profiad gwaith, codi arian, partneriaethau, cwynion ayyb – defnyddiwch y ffurflen ymholiadau cyffredinol hon.

(Peidiwch â defnyddio’r ffurflen hon am gymorth â gwaith achosion – drwy gyflwyno’r ffurflen ymholiad ADU ar frig y dudalen yn unig y gellir gwneud hyn.)

Cymorth Cynnar Abertawe  

 

Cyngor ar Wahaniaethu a Chydraddoldeb 

Os yw rhywun yn cael ei drin yn annheg oherwydd ei anabledd, neu oherwydd rhywbeth sy’n deillio o’i anabledd, gall hyn fod yn wahaniaethu ar sail anabledd.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am hyn ar ein tudalen gwahaniaethu a chydraddoldeb.  Neu, mae cymorth a chyngor ar gael gan SNAP Cymru. Cysylltwch â ni ar:

Llinell Gymorth Gwahaniaethu:  0300 222 5711

Neu e-bostiwch:  discrimination@snapcymru.org

Gwirfoddoli

Codi Arian

Cyfrannwch