Llinell Gymorth : 0808 801 0608

Rydym bellach yn gweithredu system archebu ar-lein i sicrhau  apwyntiad ar gyfer galwad ffôn gan un o’n cynghorwyr.

Gallwch archebu ymlaen llaw yma:

Amseroedd Agor

Dydd Llun – Dydd Gwener| 9yb – 5yp

Dydd Sadwrn – Dydd Sul | Ar gau

Mae ein swyddfeydd ar gau yn ystod gwyliau cyhoeddus.

Cyfeiriad

Prif Swyddfa, SNAP Cymru

10 Coopers Yard

Curran Road

Caerdydd

CF10 5NB

Gwnewch Atgyfeiriad

Cysylltwch â ni/ Ffurflen Atgyfeiriad ADY

Os ydych am gysylltu â ni ynghylch rhyw bryder penodol sydd gennych am eich plentyn,  neu os ydych yn Proffesiynol a hoffech chi gefnogi teulu i wneud atgyfeiriad, llenwch y ffurflen gyfeirio ar-lein diogel yma.

Bydd un o’n cynghorwyr hyfforddedig yn anfon ateb drwy e-bost i chi o fewn pum diwrnod gwaith.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn ei gwblhau.

Cwynion

Os ydych yn anhapus gyda rhywbeth rydyn ni wedi’i wneud, rydyn ni am wrando.  Er mwyn sicrhau ein bod yn gweithio’n dda fel tîm, rydym yn gwrando’n ofalus ar unrhyw sylwadau, canmoliaeth neu gwynion sydd gennych am ein gwaith.  Byddwn yn ymdrin ag unrhyw gŵyn mewn modd agored a gonest.

Sylwadau a Chanmoliaeth

Os ydych yn arbennig o hapus gyda rhywbeth rydym wedi’i wneud neu os hoffech adael sylw i ni, defnyddiwch y ffurflen isod.

Ymholiadau Cyffredinol 

Os ydych chi am gysylltu â SNAP Cymru – er enghraifft ynglŷn â gwirfoddoli, profiad gwaith, codi arian, partneriaethau, cwynion ayyb – defnyddiwch y ffurflen ymholiadau cyffredinol hon.

Cymorth Cynnar Abertawe  

Atgyfeiriad gwasanaeth cymorth cynnar (Abertawe yn unig)

I wneud atgyfeiriad ‘ cymorth cynnar ‘, cliciwch y ddolen isod i lawrlwytho’r ffurflen, yna ei llenwi a’i dychwelyd i’r cyfeiriad e-bost canlynol: cymorth.cynnar@snapcymru.org

Cyngor ar Wahaniaethu a Chydraddoldeb 

Os yw rhywun yn cael ei drin yn annheg oherwydd ei anabledd, neu oherwydd rhywbeth sy’n deillio o’i anabledd, gall hyn fod yn wahaniaethu ar sail anabledd.

Os ydych angen Cymorth cysylltwch â’n Linnell gymorth gwahaniaethu. (gadewch neges a’ch manylion cyswllt os gofynnir i chi wneud hynny, a bydd cynghorydd yn dychwelyd eich galwad)

Llinell Gymorth Gwahaniaethu: 0300 222 5711

Neu Ebostiwch: gwahaniaethu@snapcymru.org

Gwirfoddoli

Codi Arian

Cyfranwch