Noddi Digwyddiad Chwaraeon

Rydym bob amser yn falch iawn pan fydd pobl yn cysylltu â ni i noddi digwyddiadau chwaraeon!

Os oes gennych ddigwyddiad chwaraeon ar y gweill ac yn awyddus i gynrychioli SNAP, gallech godi arian i’n helpu i barhau i gefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol a’u teuluoedd.

Yn flaenorol, mae ein cefnogwyr wedi codi arian ar ein cyfer drwy fynydda, rhedeg marathonau a llawer o ddigwyddiadau chwaraeon eraill!

Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi SNAP Cymru, gallwch gysylltu â’n tîm cyllid (finance@snapcymru.org) i gael rhagor o wybodaeth. 

Fel arall, gallwch roi drwy ein platfformau ar-lein:

Gallwn hefyd dderbyn rhoddion drwy drosglwyddiadau banc:

Banc:          Co-operative Bank

Enw deiliad y cyfrif: SNAP Cymru

Côd Didoli: 08-09-03

Rhif y Cyfrif: 65370364

 

Os ydych wedi anfon rhodd, cysylltwch â ni dros e-bost (finance@snapcymru.org <mailto:finance@snapcymru.org>) fel bod modd inni roi gwybod i chi ein bod wedi derbyn, diolch i chi’n bersonol, a gwneud nodyn ar ein cofnodion ariannol hefyd.

Gwirfoddoli

Codi Arian

Cyfrannwch