Rydym yn ddiolchgar iawn am bob rhodd a dderbyniwn gan ein cefnogwyr. Mae cymorth ariannol yn ein galluogi i barhau i newid bywydau plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ledled Cymru.

Os bydd gennych ddiddordeb mewn cynnwys SNAP Cymru yn eich ewyllys, gallwch wneud hynny drwy roi ein rhif elusen cofrestredig a’n cyfeiriad i’r cyfreithiwr:

Rhif Elusen Cofrestredig:

1027599

Cyfeiriad:

SNAP Cymru

10 Coopers Yard

Curran Road

Caerdydd

CF10 5NB

Os hoffech roi i ni er cof am rywun arbennig i chi, gallwch wneud hynny drwy roi ar:

Rydym hefyd yn derbyn taliadau drwy drosglwyddiad banc:

Banc: Co-operative Bank

Enw Deiliad y Cyfrif: SNAP Cymru

Côd Didoli: 08-09-03

Rhif y Cyfrif: 65370364

 

Rydym hefyd yn derbyn sieciau drwy’r post os yw hynny’n well gennych chi. Gallwch anfon eich siec i’n prif swyddfa:

SNAP Cymru 

10 Coopers Yard

Curran Road

Caerdydd

CF10 5NB

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech anfon e-bost i finance@snapcymru.org  i roi gwybod i ni er cof am bwy mae’r rhodd fel bod modd inni roi gwybod ein bod wedi’i dderbyn, i ddiolch i chi’n bersonol, ac fel bod modd inni wneud nodyn ar ein cofnodion ariannol.

Gwirfoddoli

Codi Arian

Cyfrannwch