Ein Tîm

Mae ein tîm gwych o staff a gwirfoddolwyr yn cefnogi plant/pobl ifanc a’u teuluoedd ledled Cymru:

Amanda Daniels

Amanda Daniels

Cymru Gyfan

Prif Swyddog Gweithrhedol

Caroline Rawson

Caroline Rawson

Cymru Gyfan

Prif Swyddog Gweithrhedol

Ceianne Whyatt

Ceianne Whyatt

Gwent/Torfaen/Casnewydd

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Charlotte Painter

Charlotte Painter

Merthyr Tudful /Rhondda Cynon Taf

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Christina Bufton

Christina Bufton

Ceredigion/Powys

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Donna Morgan

Donna Morgan

Gwent/Torfaen/Cymru Gyfan

Rheolwr Gwasanaeth/Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Francesca Wright

Francesca Wright

Cymru Gyfan

Prif Swyddog Cynorthwyol

Gemma Pollard

Gemma Pollard

Caerdydd/Pen-y-Bont ar Ogwr

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Rhiannon Jones-Roberts

Rhiannon Jones-Roberts

Caerdydd/ Bro Morgannwg

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Hania Opara Waters

Hania Opara Waters

Sir Gaerfyrddin/Abertawe

Cymorth Cunnar/Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Harriet Boughey

Harriet Boughey

Cymru Gyfan

Swyddog Cyfryngau a Chyfathrebu

Holly Rowe

Holly Rowe

Gwynedd & Ynys Môn/Gogledd Cymru

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Jackie Sullivan

Jackie Sullivan

Gwent/Blaenau Gwent/Caerffili

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Jayne Johnson

Jayne Johnson

Cymru Gyfan

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Karen Evans

Karen Evans

Caerdydd/Bro Morgannwg

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Kaylea Ward

Kaylea Ward

Abertawe

Cydlynydd Cymorth Cynnar

Kelly Powell-Gutesha

Kelly Powell-Gutesha

Gwent/Sir Fynwy

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Lynne Jones

Lynne Jones

Gogledd Cymru

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Owain Jones

Owain Jones

Gogledd Cymru

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Philippa Law

Philippa Law

Abertawe

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Rebecca Munts

Rebecca Munts

Cymru Gyfan

Cydlynydd Llinell Gymorth 

Madeline Sheldon

Madeline Sheldon

Abertawe

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Michael Inger

Michael Inger

Cymru Gyfan

Rheolwr Warws a Dosbarthu

Michael Walsh

Michael Walsh

Cymru Gyfan

Rheolwr TG

Ruth Phillips

Ruth Phillips

Cymru Gyfan

Rheolwr Gwasanaeth

Sarah Stark

Sarah Stark

CYmru Gyfan

Cydlynydd Cyllid

Sera Yorwerth

Sera Yorwerth

Abertawe/Castell-Nedd

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc/Swyddog Datrys Anghydfodau

Sian Williams

Sian Williams

Gogledd Cymru

Arweinydd Llinell Gymorth

Steffie Williams Roberts

Steffie Williams Roberts

Gogledd Cymru

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Teresa Bradley

Teresa Bradley

Cymru Gyfan

Rheolwr Gwasanaeth

Vicky Dunn

Vicky Dunn

Caerdydd/Bro Morgannwg/Pen-y-Bont

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Vicky Hancock

Vicky Hancock

Sir Fflint/ Gogledd Cymru

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc