Beth yw SNAP Cymru?

Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i rieni plant a phobl, sydd wedi neu a allai fod ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau.

Darparwn y gwasanaethau diduedd a chyfrinachol canlynol yn rhad ac am ddim:

Llinell Gymorth

Gwaith Achos Arbenigol

Eiriolaeth Annibynnol Arbenigol

Osgoi a Datrys Anghydfod

 • SNAP CYMRU YN ENNILL MARC ANSAWDD AM RAGORIAETH

  SNAP CYMRU YN ENNILL MARC ANSAWDD AM RAGORIAETH

  (Aelodau o staff o’r timau yng Nghaerdydd a Gwent Fwyaf gyda Caroline Rawson, y Cyfarwyddwr Cynorthwyol.) Mae wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus arall i SNAP Cymru, gan i’r sefydliad ennill Marc Ansawdd Arbenigol (SQM) […]

 • Swydd wag – Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

  Swydd wag – Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

  Swyddog Teuluoedd a Phobl Ifanc – Gwynedd  14 awr yr wythnos Cyflog rhwng £ 19,781.56 a £ 21,913.46 (Pro Rata) Cyflog gwirioneddol rhwng £ 7,912.63 a £ 8,546.73 yn dibynnu ar brofiad  Bydd yr […]

 • Digwyddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

  Digwyddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

  Digwyddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a drefnwyd ar yr 2ail o Fawrth 2018 yng Nghaerdydd Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cyhoeddi y bydd yn cynnal digwyddiad ar thema “Gwahaniaethu mewn […]

Eich Enw (hanfodol)

Eich Ebost (hanfodol)

helpline_double_new

Os ydych am gysylltu â ni ynghylch rhyw bryder penodol sydd gennych am eich plentyn, neu os ydych yn Proffesiynol a hoffech wneud atgyfeiriad, llenwch y ffurflen gyfeirio ar-lein diogel yma. Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn ei gwblhau. Bydd un o’n cynghorwyr hyfforddedig yn anfon ateb drwy e-bost i chi o fewn pum diwrnod gwaith. Os hoffech siarad yn uniongyrchol ag ymgynghorydd, ffoniwch ein llinell gymorth ar 0808 801 0608.

Ein Swyddfa

Snap Cymru
Prif Swyddfa
10 Coopers Yard, Ffordd Curran, Caerdydd, CF10 5NB

Sut i Gysylltu â ni

Llinell gymorth 0808 801 0608
Swyddfa 02920 348 990
enquiries@snapcymru.org