Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i rieni plant a phobl, sydd wedi neu a allai fod ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau.

Darparwn y gwasanaethau diduedd a chyfrinachol canlynol yn rhad ac am ddim:

Llinell Gymorth

Gwaith Achos Arbenigol

Eiriolaeth Annibynnol Arbenigol

Osgoi a Datrys Anghydfod

Wmff!

Rhowch Wmff! i’ch addysg!

Mae ap ffonau symudol a gwefan SNAP Cymru – Wmff! – yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad i bol ifanc. Ar gael am ddim ar iPhone neu Android

Wmff!

 • Digwyddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

  Digwyddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

  Digwyddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a drefnwyd ar yr 2ail o Fawrth 2018 yng Nghaerdydd Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cyhoeddi y bydd yn cynnal digwyddiad ar thema “Gwahaniaethu mewn […]

 • Diweddariad ADY – Tachwedd 2017

  Diweddariad ADY – Tachwedd 2017

  Mae’r amcan a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru i gael “system addysg gynhwysol ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol yn seiliedig ar system sy’n hyblyg ac yn ymateb i anghenion cyfnewidiol dysgwyr. Budd yn cael ei […]

 • Bill ADY diweddariad

  Bill ADY diweddariad

  Y stori hyd yn hyn … Cafodd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)1 (y Bil) ei gyfeirio’r at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (y Pwyllgor) i ystyried yr egwyddorion […]

Eich Enw (hanfodol)

Eich Ebost (hanfodol)

helpline_cy

Os ydych am gysylltu â ni ynghylch rhyw bryder penodol sydd gennych am eich plentyn, neu os ydych yn Proffesiynol a hoffech wneud atgyfeiriad, llenwch y ffurflen gyfeirio ar-lein diogel yma. Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn ei gwblhau. Bydd un o’n cynghorwyr hyfforddedig yn anfon ateb drwy e-bost i chi o fewn pum diwrnod gwaith. Os hoffech siarad yn uniongyrchol ag ymgynghorydd, ffoniwch ein llinell gymorth ar 0808 801 0608.

Ein Swyddfa

Snap Cymru
Prif Swyddfa
10 Coopers Yard, Ffordd Curran, Caerdydd, CF10 5NB

Sut i Gysylltu â ni

Llinell gymorth 0808 801 0608
Swyddfa 02920 348 990
enquiries@snapcymru.org