Templedi Llythryau

Detholiad o dempledi i’ch helpu i ysgrifennu llythyrau:

Yn yr adran hon ceir disgrifiadau o sefyllfaoedd lle byddai angen i chi ysgrifennu at eich Awdurdod Lleol neu ysgol ynghyd â llythyrau enghreifftiol.

Lawrlwythwch y llythyr sy’n fwyaf priodol i’ch sefyllfa. Os nad ydych yn siŵr pa lythyr i’w ddefnyddio cysylltwch â’r Llinell Gymorth ar 0808 801 0608  neu helpline@snapcymru.org  a gallwn eich cynghori ynglŷn â pha lythyr y dylech ystyried ei ddefnyddio a sut i’w addasu ar gyfer eich amgylchiadau.

 

*Cofiwch*

Mae’r llythyrau hyn i’w defnyddio fel canllaw, mae adrannau o’r templed yn cynnwys adrannau a amlygwyd y bydd angen ei newid neu ei ddileu i gyd-fynd â’ch sefyllfa.

Gwirfoddoli

Codi Arian

Cyfranwch