Roedd hi’n drist iawn gan dîm SNAP Cymru i glywed am farwolaeth y Frenhines Elizabeth II yr wythnos diwethaf. Rydyn ni i gyd yn cydymdeimlo â’i theulu, a phawb sydd wedi cael eu heffeithio gan y newyddion trist hwn. Yn sicr, un o’n cyflawniadau mwyaf balch fel sefydliad oedd pan gawsom Wobr...

Read More